Skip to main content
Poznaj nasze podejście

Proces sprzedaży

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości z Digital Broker?

2

Potwierdzenie oczekiwań i warunków współpracy

Upewniamy się, że Ty chcesz pracować z nami, a my chcemy pracować z Tobą. Ustalamy warunki współpracy, z których obie strony będą zadowolone.

4

Skompletowanie dokumentów dot. stanu prawnego

Z założenia zajmujemy się tym na podstawie pełnomocnictwa - chyba, chcesz zająć się tym sam. W większości spraw wymaga to sprawdzenia Księgi Wieczystej i analizy dokumentu będącego podstawą nabycia własności. W bardziej skomplikowanych sytuacjach niezbędna może być wizyta w urzędzie.

6

Publikacja oferty na portalach branżowych

Poza publikacją oferty na portalach ogłoszeniowych, wprowadzamy ją do systemu MLS (system wymiany ofert między biurami zrzeszonymi w ramach WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami), by znaleźć najlepszego nabywcę.

8

Cykliczne raporty z działań

Analizujemy statystyki oferty i przygotowujemy rekomendacje co do działań (czy jest ruch, na jakim poziomie, jakie padają oferty, czy należy obniżać stopniowo cenę itp.).

10

Umowa przedwstępna lub końcowa

Jeśli kupujący posiłkuje się kredytem – przygotowujemy umowę przedwstępną i gromadzimy dokumenty niezbędne do jej zawarcia. Jeśli kupujący od razu jest gotowy do zakupu – gromadzimy dokumenty i umawiamy notariusza.

1

Oględziny nieruchomości i bezpłatna konsultacja

Przedstawimy Ci wycenę nieruchomości i analizę konkurencyjnych ofert przy wykorzystaniu narzędzi SonarHome. Proponujemy również indywidualną strategii sprzedaży w oparciu o Twoje oczekiwania.

3

Podpisanie umowy pośrednictwa

Dzięki pracy z klientem i ofertą większość nieruchomości sprzedajemy do 3 miesięcy. Termin, na jaki zawieramy umowę, ustalamy wspólnie. Wynagrodzenie za sprzedaż liczymy procentowo lub kwotowo od ceny transakcyjnej (umowa skutku = nie sprzedajemy, nie pobieramy prowizji).

5

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i sesja zdjęciowa

Przygotowujemy nieruchomość do sprzedaży i do sesji. Zależnie od tego czy jest zamieszkała, czy nie, proces ten będzie wyglądał różnie. W razie potrzeby możemy zająć się sprzątaniem lokalu, opróżnieniem go ze zbędnych rzeczy lub przearanżowaniem przestrzeni dla potrzeb jak najlepszych zdjęć.

7

Prezentowanie nieruchomości klientom

Prezentujemy nieruchomość klientom indywidualnym lub organizujemy dni otwarte, które pozwalają zintensyfikować składanie ofert.

9

Negocjacje warunków sprzedaży

Dbamy o najlepszą cenę i najkorzystniejsze warunki sprzedaży, by transakcja była zgodna z Twoimi oczekiwaniami.

11

Wydanie nieruchomości kupującemu

Po dopełnieniu kwestii formalnych przekazujemy nieruchomość nabywcy wraz z podpisaniem protokołów przekazania.

Jak wygląda sprzedaż nieruchomości z Digital Broker?

1

Oględziny nieruchomości i bezpłatna konsultacja

Przedstawimy Ci wycenę nieruchomości i analizę konkurencyjnych ofert przy wykorzystaniu narzędzi SonarHome. Proponujemy również indywidualną strategii sprzedaży w oparciu o Twoje oczekiwania.

2

Potwierdzenie oczekiwań i warunków współpracy

Upewniamy się, że Ty chcesz pracować z nami, a my chcemy pracować z Tobą. Ustalamy warunki współpracy, z których obie strony będą zadowolone.

3

Podpisanie umowy pośrednictwa

Dzięki pracy z klientem i ofertą większość nieruchomości sprzedajemy do 3 miesięcy. Termin, na jaki zawieramy umowę, ustalamy wspólnie. Wynagrodzenie za sprzedaż liczymy procentowo lub kwotowo od ceny transakcyjnej (umowa skutku = nie sprzedajemy, nie pobieramy prowizji).

4

Skompletowanie dokumentów dot. stanu prawnego

Z założenia zajmujemy się tym na podstawie pełnomocnictwa - chyba, chcesz zająć się tym sam. W większości spraw wymaga to sprawdzenia Księgi Wieczystej i analizy dokumentu będącego podstawą nabycia własności. W bardziej skomplikowanych sytuacjach niezbędna może być wizyta w urzędzie.

5

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i sesja zdjęciowa

Przygotowujemy nieruchomość do sprzedaży i do sesji. Zależnie od tego czy jest zamieszkała, czy nie, proces ten będzie wyglądał różnie. W razie potrzeby możemy zająć się sprzątaniem lokalu, opróżnieniem go ze zbędnych rzeczy lub przearanżowaniem przestrzeni dla potrzeb jak najlepszych zdjęć.

6

Publikacja oferty na portalach branżowych

Poza publikacją oferty na portalach ogłoszeniowych, wprowadzamy ją do systemu MLS (system wymiany ofert między biurami zrzeszonymi w ramach WSPON – Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami), by znaleźć najlepszego nabywcę.

7

Prezentowanie nieruchomości klientom

Prezentujemy nieruchomość klientom indywidualnym lub organizujemy dni otwarte, które pozwalają zintensyfikować składanie ofert.

8

Cykliczne raporty z działań

Analizujemy statystyki oferty i przygotowujemy rekomendacje co do działań (czy jest ruch, na jakim poziomie, jakie padają oferty, czy należy obniżać stopniowo cenę itp.).

9

Negocjacje warunków sprzedaży

Dbamy o najlepszą cenę i najkorzystniejsze warunki sprzedaży, by transakcja była zgodna z Twoimi oczekiwaniami.

10

Umowa przedwstępna lub końcowa

Jeśli kupujący posiłkuje się kredytem – przygotowujemy umowę przedwstępną i gromadzimy dokumenty niezbędne do jej zawarcia. Jeśli kupujący od razu jest gotowy do zakupu – gromadzimy dokumenty i umawiamy notariusza.

11

Wydanie nieruchomości kupującemu

Po dopełnieniu kwestii formalnych przekazujemy nieruchomość nabywcy wraz z podpisaniem protokołów przekazania.